Contact Details

 

INTERAGENCY EMERGENCY MANAGEMENT OFFICE

1st Floor, Eye, Ear & Throat Hospital,
Western Road, Cork, IRELAND, T12 WP62
Tel 00 353 21 4921621
Fax 00 353 21 4921627
Email:  info@iaemo.ie

 

OIFIG IDIRGHNÍOMHAIREACHTA UM BAINISTÍOCHT ÉIGEANDÁLA

Urlár 1, An tOspidéal Súl, Cluas agus Scornaí
Bóthar an Iarthair, Corcaigh, ÉIRE, T12 WP62

Teil. 00 353 21 492 1621
Facs: 00 353 21 492 1627
rPhost: info@iaemo.ie

GDPR Policy IAEMO